AKTIEÄGARE

Den 30 september 2021 uppgick antalet aktieägare i BONESUPPORT HOLDING AB till 8 442. De största aktieägarna visas nedan, i antal aktier och andel av totalt antal aktier:

De 10 största aktieägarna
Avanza 6 979 722 10,7%
HealthCap V LP 6 602 360 10,1%
Swedbank Robur Fonder 4 144 426 6,3%
State Street Bank and Trust 3 852 713 5,9%
Stiftelsen Industrifonden 3 787 806 5,8%
Tredje AP-Fonden 3 691 969 5,6%
Fjärde AP-Fonden 3 142 458 4,8%
Lancelot Avalon 2 250 000 3,4%
Svenskt Näringsliv 1 670 000 2,6%
Futur Pension 1 357 824 2,1%