AKTIEÄGARE

De 10 största aktieägarna Datum Antal aktier Andel röster Andel ägarskap
Avanza Pension 2022-10-27 7 019 482 10.86% 10.71%
HealthCap 2022-10-27 6 602 360 10.22% 10.08%
Swedbank Robur Fonder 2022-10-31 6 094 426 9.43% 9.3%
Fjärde AP-fonden 2022-10-27 3 217 458 4.98% 4.91%
Tredje AP-fonden 2022-10-27 3 067 039 4.75% 4.68%
Capital Group 2022-09-30 2 647 760 4.1% 4.04%
La Financière de l'Echiquier 2022-06-30 2 515 107 3.89% 3.84%
Lancelot Asset Management AB 2022-10-27 2 400 000 3.71% 3.66%
Svenskt Näringsliv 2022-10-27 2 060 000 3.19% 3.14%
Andra AP-fonden 2022-10-27 1 495 275 2.31% 2.28%

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.