AKTIEÄGARE

De 10 största aktieägarna Datum Antal aktier Andel röster Andel ägarskap
Avanza Pension 2022-05-31 7 475 467 11.57% 11.41%
HealthCap 2022-05-31 6 602 360 10.22% 10.08%
Swedbank Robur Fonder 2022-05-31 4 144 426 6.42% 6.33%
Stiftelsen Industrifonden 2022-05-31 3 787 806 5.86% 5.78%
Fjärde AP-fonden 2022-05-31 3 142 458 4.86% 4.8%
Tredje AP-fonden 2022-05-31 3 000 000 4.64% 4.58%
Lancelot Asset Management AB 2022-05-31 2 450 000 3.79% 3.74%
La Financière de l'Echiquier 2021-12-31 2 310 000 3.58% 3.53%
AXA 2022-04-30 2 059 649 3.19% 3.14%
Svenskt Näringsliv 2022-05-31 2 000 000 3.1% 3.05%

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.