AKTIEÄGARE

Den 30 juni 2021 uppgick antalet aktieägare i BONESUPPORT HOLDING AB till 7 228. De största aktieägarna visas nedan, i antal aktier och andel av totalt antal aktier:

De 10 största aktieägarna
HealthCap V LP 6 602 360 10,1%
Avanza Bank 5 248 377 8,0%
State Street Bank and Trust 4 912 131 7,5%
Swedbank Robur Fonder 4 144 426 6,3%
Stiftelsen Industrifonden 3 787 806 5,8%
Tredje AP-fonden 3 646 000 5,6%
Fjärde AP-Fonden 3 142 458 4,8%
Lancelot Avalon 2 375 000 3,6%
Svenskt Näringsliv 1 500 000 2,3%
Cancerfonden 1 300 000 2,0%