DEFINITIONER

Nedan finns en lista över de vanligaste termerna på de marknader BONESUPPORT är verksamt inom.

BONESUPPORT använder olika nyckeltal, vissa tas direkt från bokslutet och några är alternativa nyckeltal (APM). Vanliga nyckeltal listas nedan.

Vanliga termer

Vanliga nyckeltal

Ladda ner ordlista