The Board

LENNART JOHANSSON

STYRELSEORDFÖRANDE

Född: 1955
Invald i styrelsen: 2017
Invald som ordförande: 2019
Utbildning: MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet: Lennart Johansson är Senior Advisor för Patricia Industries AB sedan 2015 och var tidigare Managing Director (affärsutveckling, operativa och finansiella investeringar) hos Investor AB (2006–2015). Dessförinnan var han partner och verkställande direktör för Emerging Technologies ET AB och b-business partners. Idag är han styrelseledamot i Chalmers Ventures AB, Intervacc AB och GoCo Development AB.

Aktieinnehav March 31 2024: 105 700 aktier (eget innehav).

HÅKAN BJÖRKLUND

STYRELSELEDAMOT

Född: 1956
Invald: 2016
Utbildning: Ph.D. i Neurovetenskap från Karolinska Institutet i Stockholm.
Erfarenhet: Dr Håkan Björklund är partner i Tellacq AB, ett privat investmentbolag. Han valdes in i styrelsen för BONESUPPORT i december 2016 i samband med den finansiering på 37 MUSD (315 MSEK), som leddes av Tellacq. Dr Håkan Björklund har en lång och framgångsrik karriär inom hälso- och sjukvårdsbranschen, bland annat som verkställande direktör för Nycomed. Under hans tid växte Nycomed från att vara ett litet skandinaviskt företag till att bli en global verksamhet, som köptes upp av Takeda 2011. Han är idag styrelseordförande för BioPhorum, Asker Healthcare Group AB, Bohus BioTech AB och Intervacc AB.

Aktieinnehav March 31 2024: Äger 25 procent av aktierna i Tellacq AB som innehar 1 055 976 aktier.

BJÖRN ODLANDER

STYRELSELEDAMOT

Född: 1958
Invald: 2010
Utbildning: Medicine doktor, Karolinska Institutet i Stockholm.
Erfarenhet: Grundare och managing partner i HealthCap. Björn Odlander ledde tidigare ABB Aros Health Care Team. Dessförinnan bedrev han forskning inom biokemi och inflammation vid Karolinska Institutet i Stockholm. Björn Odlander har omfattande erfarenhet från styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade Life Science bolag och sitter för närvarande i styrelserna för bland annat följande företag: Oncorena AB, Tribune AB och Carisma Therapeutics, Inc.

Aktieinnehav March 31 2024: –

CHRISTINE RANKIN

STYRELSELEDAMOT

Född: 1964
Invald: 2022
Utbildning: Kandidatexamen i Företagsekonomi och Nationalekonomi från Stockholms Universitet.
Erfarenhet: För närvarande är Christine Rankin bland annat styrelseledamot i Coinshares International Ltd, Orexo AB, 4C Group AB och Starbreeze AB. Christine Rankin har tidigare varit styrelseledamot i Adventure Box Technology AB, styrelseledamot i Technopolis Plc, Senior Vice President Corporate Control på Veoneer Inc, CFO på Cherry AB, tillförordnad CFO/Head of Finance på Serneke Group, Head of Corporate Control på Spotify och partner/Head of US Capital Markets i Sverige på PwC.

Aktieinnehav March 31 2024: 1 966 aktier (eget innehav).

MARY I O’CONNOR

STYRELSELEDAMOT

Född: 1957
Invald: 2022
Utbildning: MD från Drexel University, Philadelphia, USA; Orthopedic Residency och Fellowship från Mayo Clinic, Rochester, USA.
Erfarenhet: Dr Mary I O’Connor, MD, är professor Emerita inom ortopedisk kirurgi vid Mayo Clinic och tidigare professor i ortopedi och rehabilitering vid Yale University School of Medicine. 2021 blev hon medgrundare och Chief Medical Officer på Vori Health, ett läkarlett virtuellt muskuloskeletalt företag. Dr Mary O'Connor är en nationellt erkänd ledare inom hälso- och sjukvård och är ordförande för Movement is Life, en ideell koalition som har åtagit sig att ta itu med muskuloskeletala hälsoskillnader, sedan starten 2010.

Aktieinnehav March 31 2024: 24 844 aktier (eget innehav).