KALENDER

Inringnings detaljer angående Delårsrapport Q1 2024

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar sin delårsrapport Q1, den 25 april kl. 08.00 CEST.

Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag kl. 10.00 CEST. BONESUPPORTs VD Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att presentera resultaten och svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska.

Information om inloggning till mötet

Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

https://ir.financialhearings.com/bonesupport-q1-report-2024

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048666

Årsredovisning 2023 april 2024
Delårsrapport Q1 2024 25 april 2024
Bolagsstämma 16 maj 2024
Delårsrapport Q2 2024 11 juli 2024
Delårsrapport Q3 2024 24 oktober 2024