Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) 30 12 20

30th december 2020

Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

5th november 2020

Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) 30 10 20

5th november 2020

Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

29th oktober 2020

Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

29th oktober 2020

Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

29th oktober 2020

Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

29th oktober 2020

Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

29th oktober 2020

Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) 29 12 17

29th oktober 2020

Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

28th oktober 2020