Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT Holding AB (publ)

Lund, Sverige, 12:00 CET, 30 juni 2021 – BONESUPPORT Holding AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännagav idag en ändring av antalet aktier och röster. Under juni månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT Holding AB (publ) ökat med 362 096 med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner. 

Per den 30 juni 2021 uppgår antalet aktier i BONESUPPORT Holding AB (publ) till 65 430 318 aktier, varav 64 140 318 är stamaktier med en röst vardera och 1 290 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 64 269 318 röster. 

 

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT Holding AB
Emil Billbäck, vd
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87


www.cordcom.se

Denna information är sådan som BONESUPPORT Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021, kl. 12:00 CET.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2020 totalt 181 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.