BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Publicerar Q3 2020 delårsrapport

Lund, Sverige, 08:00 CET, 5 november 2020 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det tredje kvartalet 2020.

STARK TILLVÄXT I NORTH AMERICA. GRADVIS ÅTERHÄMTNING I EUROW

JULI – SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 23 procent och uppgick till 48,1 MSEK (39,1).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 53 procent.
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsnedgång med 4 procent.
 • Bruttomarginalen förbättrades till 91,4 procent (87,7). Bruttomarginalen påverkades positivt av försäljningsökningen i segmentet North America (NA).
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,2 MSEK (-32,7).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,33 SEK (-0,64).

JANUARI – SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 17 procent och uppgick till 127,7 MSEK (109,3).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 59 procent.
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsnedgång med 12 procent.
 • Bruttomarginalen förbättrades till 89,2 procent (86,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till -71,9 MSEK (-119,5).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -1,28 SEK (-2,32).

”Att vi lyckats etablera en bred och lojal kundbas i USA innebär också att vi bygger ett starkt fundament för en framtida introduktion av CERAMENT G på den amerikanska marknaden.” Emil Billbäck, vd.
HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Inga händelser att rapportera.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Inga händelser att rapportera.

 

För ytterligare information kontakta:
BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, vd
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

www.cordcom.se

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 08:00 CET.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.