SOTS – Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet Stockholm, Sweden