Uppdaterad bruksanvisning för CERAMENT BONE VOID FILLER (BVF) för den amerikanska marknaden

Lund, Sverige, 15:00 CET, 19 oktober 2020 – BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador meddelar att företaget via en 510(k) till Food and Drug Administration (FDA), uppdaterat sin bruksanvisning för CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF) för den amerikanska marknaden. Uppdateringen innebär bland annat ett förtydligande för indikationen bencystor och tumörer att omfatta vuxna och barn över nio år.

För ytterligare information kontakta:
BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

www.cordcom.se

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.