BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Publicerar Q3 2019 delårsrapport

Lund, Sverige, 08.00 CET, 7 november 2019 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2019.

BONESUPPORTS BÄSTA KVARTAL NÅGONSIN
”Försäljningen i kvartalet är vår högsta någonsin med stark tillväxt både i Europa och i USA. Segment Europa och resten av världen (EUROW) uppvisade en tillväxt på 45 procent. Försäljningen i USA på totalt 18,5 miljoner kronor motsvarar en ökning om 25 procent jämfört med föregående kvartal. Försäljningstillväxten i USA är mycket glädjande eftersom det är knappt ett år sedan vi ändrade distributionsstrukturen. Vi visar också på en stigande bruttomarginal för fjärde kvartalet i rad.”
Emil Billbäck, VD

JULI – SEPTEMBER 2019
Nettoomsättningen uppgick till 39,1 MSEK (14,2), en ökning med 175 procent jämfört med föregående år. Segmentet Europa och resten av världen (EUROW) rapporterade fortsatt stark tillväxt med 45 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det rapporterades ingen omsättning i USA föregående år som en effekt av byte i distributionsmodell. För USA rapporterades en ökning med 25 procent från föregående kvartal.

  • CERAMENT G och CERAMENT V växte med 44 procent.
  • Bruttomarginalen uppgick till 87,7 procent (81,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till -32,7 MSEK (-58,4).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning var båda -0,64 SEK (-1,16).

Lund, Sverige, 08.00 CET, 25 juli 2019 – BONESUPPORT, listat på Nasdaq Stockholm – ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

  • Bolaget har meddelat att tidsperioden för patientrekryteringen till den pågående FORTIFY-studien förlängs med 6–9 månader mot ursprungsdatum.
  • I samband med EBJIS (EUROPEAN BONE AND JOINT INFECTION SOCIETY) presenterades en analys som visade att enstegsprocedurer med tillsats av CERAMENT G eller CERAMENT V vid Nuffield Orthopaedic Hospital i Storbritannien minskade patienternas vistelse på sjukhus i samband med operationstillfället med i genomsnitt 30 procent.
  • CERTiFy-studien har blivit accepterad för publicering i The Journal of Bone & Joint Surgery American, JB&JS.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Kvartalsrapporten är tillgänglig via följande länkar:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports/

USA: https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us23/

Rapporten är tillgänglig på BONESUPPORTs hemsida från kl. 08.00 CET idag och presentationen från webbsändningen kommer publiceras under dagen.

Konferenssamtal/webbsändning:

En presentation kommer att hållas idag kl. 10.00 CET och nås via telefon eller web. Presentationen hålls på engelska med möjlighet att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: + 44 333 300 92 71

SE: + 46 8 505 583 51

US: + 1 646 722 49 04

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:
https://financialhearings.com/event/11697

Värdar: Emil Billbäck, VD, och Håkan Johansson, CFO

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT™ (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 msek. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

www.cordcom.se

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08.00 CET.