BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Publicerar Q2 2020 delårsrapport

Lund, Sverige, 08:00 CET, 17 juli 2020 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det andra kvartalet 2020.

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLÄXT I USA

”Jag är stolt över de strategiska framsteg som vi uppnått under kvartalet samt organisationens förmåga att anpassa verksamheten till de rådande omständigheterna.” Emil Billbäck, CEO.

APRIL – JUNI 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 3 procent och uppgick till 36,2 MSEK (37,3).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 46 procent.
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsnedgång med 35 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 86,7 procent (86,5). Bruttomarginalen dämpades på grund av fasta produktionsomkostnader i relation till en lägre nettoomsättning.
 • Rörelseresultatet uppgick till -23,5 MSEK (-47,8).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,41 SEK (-0,93).

JANUARI – JUNI 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 14 procent och uppgick till 79,6 MSEK (70,1).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 63 procent.
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsminskning med 16 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 87,8 procent (86,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till -52,7 MSEK (-86,8).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,95 SEK (-1,68).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

 • BONESUPPORT meddelade i april att bolaget lämnat in en De Novo-ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för att erhålla ett marknadsgodkännande för bolagets antibiotikafrisättande produkt CERAMENT G. Ansökan gäller för indikationen osteomyelit (beninfektion) och kan potentiellt leda till ett godkännande i slutet av 2020.
 • BONESUPPORT genomförde i maj en riktad nyemission om 378 MSEK före emissionskostnader.
 • Michael Roth tillträdde i juni som General Manager & Executive Vice President Commercial Operations North America.
 • I juni meddelade BONESUPPORT att bolaget startar egen säljorganisation i Nederländerna.
 • Patientrekryteringen till FORTIFY avslutades i juni, efter godkännande av FDA.

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

www.cordcom.se

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08:00 CET.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.