BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Bokslutskommuniké 2018

Lund, Sverige, 08.00 CET, 27 februari 2019 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – listat på Nasdaq Stockholm – ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar idag den finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2018.

POSITIVA RESULTAT FRÅN CERTIFY-STUDIEN OCH FORTSATT STARK TILLVÄXT I EUROPA

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018
▪ Nettoomsättningen uppgick till 23,1 MSEK (27,0), en minskning med 15%. Den lägre omsättningen skall ses mot bakgrund av övergången till ny distributionsstruktur i USA med försäljningsstart den 23 oktober 2018.Segmentet Europe & ROW rapporterar fortsatt stark tillväxt och ökade med 31% jämfört med motsvarande periodföregående år.
▪ Bruttomarginalen uppgick till 85% (83).
▪ Rörelseresultatet uppgick till -45,0 MSEK (-33,4).
▪ Resultat per aktie före och efter utspädning, var -0,88 SEK (-1,03).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

▪ Nettoomsättningen uppgick till 96,6 MSEK (129,3), en minskning med 25%. Segmentet Europe & ROW ökade med 22% och försäljningen i segmentet North America minskade med 56%.
▪ Bruttomarginalen uppgick till 84% (87).
▪ Rörelseresultatet uppgick till -174,4 MSEK (-99,3).
▪ Resultat per aktie före och efter utspädning, var -3,46 SEK (-3,24).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER
▪ BONESUPPORTs nya distributörsnätverk, som vid periodens utgång uppgick till 38 oberoende distributörer, startade försäljning av CERAMENT BVF den 23 oktober 2018, samtidigt upphörde Zimmer Biomets exklusivitet för CERAMENT BVF.
▪ I november presenterades de första resultaten från CERTiFy-studien som visar att CERAMENT BVF är ett fullgott alternativ till autograft.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
▪ BONESUPPORT meddelade den 4 januari 2019 att Annelie Aava Vikner tillträder en ny position som Executive Vice President Global Marketing & Communications i mars.

“Resultatet från CERTiFy visar på att CERAMENT är ett fullgott alternativ till autograft. Detta är banbrytande och kan leda till en förbättrad standardbehandling av skelettskador som inte läker på naturlig väg”.

Emil Billbäck, VD

 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN 2018 NÅS VIA FÖLJANDE LÄNKAR NEDAN:
Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/del%c3%a5rsrapporter-2018/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/duplicate-of-del%c3%a5rsrapporter-201812/

TELEFONKONFERENS
En presentation kommer framföras idag kl. 10.00 CET och nås via telefon eller webb. Presentationen hålls på engelska med möjligheten att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:
SE: +46850558355
UK: +443333009272
US: 18446251570

Webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bonesupport-q4-2018

Värdar: Emil Billbäck, CEO, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta:

 

BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87

www.cordcom.se

 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2020. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2017 totalt 129 miljoner kronor. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken.