Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) 30 09 20

Lund, Sverige, 12:00 CET, 30 september 2020 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännagav idag en ändring av antalet aktier och röster. Under september månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med 138 925 med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner.

Per den 30 september 2020 uppgår antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 64 958 097 aktier, varav 63 723 097 är stamaktier med en röst vardera och 1 235 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 63 846 597 röster.

 

För ytterligare information kontakta:
BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

www.cordcom.se

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 12:00 CET.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.