Starka CERAMENT-data publicerade i Science Advances

Lund, Sverige, 15.00 CET, 30 nov 2020, BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, meddelade idag att nya prekliniska data har publicerats i en av de högst rankade forskningstidskrifterna, Science Advances. Data från en djurmodell visar att CERAMENT® i kombination med en låg dos av morfogent protein-2 och zoledronsyra helt kan läka stora skelettskador.

Publikationen1 är resultatet av ett omfattande samarbete mellan två forskargrupper från Lunds universitet, Sverige och University Hospital Carl Gustav Carus /TU Dresden, Tyskland. Gruppen använde sig av materialteknik och regenerativ medicin (tissue engineering and regenerative medicine, TERM) för att läka en stor skelettskada utan bentransplantation.

Genom resultat från radiografiska, biomekaniska och histologiska undersökningar bekräftas fullständig segmentell benläkning med hjälp av en kombination av CERAMENT, benskörhetsläkemedlet zoledronsyra samt ett benaktivt protein, benmorfogent protein-2 (BMP-2).

”Med det nya materialet kunde vi biologiskt återskapa de naturliga stegen för benregenerering”, säger huvudförfattare doktor Stefan Zwingenberger vid universitetssjukhuset / Carl Gustav Carus TU Dresden, Tyskland.

”Våra resultat är av direkt klinisk karaktär och erbjuder möjligheter att kunna förse ortopedkirurger med en produkt de kan ta direkt från hyllan vid behandling av stora bendefekter och steloperationer”, säger Deepak Raina, PhD, vid Lunds Universitet

Lund-gruppen, med den seniora författaren professor Lars Lidgren, har arbetat med kombinationen av CERAMENT med zoledronsyra och BMP-2 i flera år. I en preklinisk studie2 från 2019 visade gruppen att tillsatsen av zoledronsyra till CERAMENT kan öka benvolym och förbättra förankringen av skruvimplantat. Den nya publikationen visar att TERM-metoden med CERAMENT också är giltig för rekonstruktion av stora segmentdefekter.

BONESUPPORTs kliniska utvecklingsprogram fokuserar på att vidareutveckla CERAMENTs egenskaper, bredda kliniska applikationsområden samt att utnyttja CERAMENTs unika läkemedelsfrisättande egenskaper genom utvecklande av kombinationsprodukter som befrämjar benläkning.

  1. Raina et al. Science Advances 27 Nov 2020:Vol. 6, no. 48, eabc1779 DOI: 10.1126/sciadv.abc1779
  2. Raina et al. Acta Biomaterialia (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2019.07.009

För ytterligare information kontakta:
BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

www.cordcom.se

Om BONESUPPORT
BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade trademarks hos BONESUPPORT AB.