Rättelse av fel Q3(18) rapport

Lund, Sverige, 08.00 CET, 13 februari 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag att rapporten för tredje kvartalet 2018 som offentliggjordes den 7 november 2018 innehöll ett fel som uppkom i samband med övergången till ett nytt affärssystem. På grund av felet har bruttoresultatet och resultatet för tredje kvartalet 2018 rapporterats 1,3 miljoner kronor för högt.

Felet avser i sin helhet segmentet EUROPE & REST OF WORLD. Felet avser internvinstberäkning i varulager och uppdagades i samband med bokslutsarbetet för fjärde kvartalet och har ingen påverkan på bolagets tidigare kommunicerade mål.

I tredje kvartalet 2018 var bruttoresultatet 11,7 miljoner kronor (13,0), bruttomarginalen 81,8% (91,0%) och nettoresultatet -58,8 miljoner kronor (-57,5). Tidigare rapporterade siffror inom parentes.

För årets första nio månader 2018 var bruttoresultatet 61,8 miljoner kronor (63,1), bruttomarginalen 84,0% (85,9%) och nettoresultatet -130,8 (-129,5). Tidigare rapporterade siffror inom parentes.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, CEO

+46 (0) 46 286 53 70

 

Håkan Johansson, CFO

+46(0) 46 286 53 70

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari kl. 08.00 CET.

 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2020. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2017 totalt 129 miljoner kronor. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

 

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken.