Q2 2018 delårsrapport – inbjudan till konferenssamtal och webbsändning

Lund, Sverige, 13.00 CET, 23 juli 2018 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin Q2 2018 delårsrapport torsdagen den 26 juli 2018 klockan 08:00 CET.

Bolaget kommer också att vara värd för ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag klockan 14:00 CET.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 2030089809

SE: +46 856642665

US: +1 8558315945

Presentationen kommer också att vara webbsänd och kan nås på följande webbadress:

 

https://financialhearings.com/event/10858

Värdar: Emil Billbäck, CEO, och Björn Westberg, CFO

Om BONESUPPORT

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

 

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

 

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner orsakade av diabetes.

 

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 %.

 

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

 

Dessutom letar BONESUPPORT efter externa möjligheter att utöka produktutbudet i USA och har ett strategiskt avtal med Collagen Matrix Inc. för att marknadsföra och distribuera produkter som kompletterar CERAMENT BVF.

 

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på www.bonesupport.com.

 

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.
CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För mer information kontakta:

Emil Billbäck, CEO

+46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir, Isabelle Andrews

+44 (0)20 7282 1022

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den   23 juli 2018 kl. 13:00 CET.