Nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

Lund, Sverige, 18:00 CET, 1 mars 2019 – Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2018 har styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB (”BONESUPPORT”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 505 000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammen LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 som antogs av årsstämman den 22 maj 2018.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2018 har styrelsen i BONESUPPORT beslutat om riktad nyemission av 505 000 C-aktier till Svenska Handelsbanken AB. Teckningskursen för aktierna är 0,625 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 505 000 C-aktier från Svenska Handelsbanken AB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av prestationsaktier till anställda inom koncernen och vissa styrelseledamöter i BONESUPPORT som deltar i aktiesparprogrammen LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 som antogs på årsstämman 22 maj 2018. Tilldelning av prestationsaktier enligt LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 kommer att ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021.

BONESUPPORT innehar sedan tidigare inga C-aktier. C-aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.

 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2020. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 miljoner kronor. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken.

 

För ytterligare information kontakta:

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 mars 2019 kl. 18:00.