Inbjudan BONESUPPORT Kapitalmarknadsdagar

Lund, Sverige, 15:00 CET, 5 september 2018 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, bjuder in journalister, analytiker och investerare till kapitalmarknadsdagarna i Stockholm och London.

19 september 2018 kl. 9:00 am – 12.00 pm Stockholm 
(IVA konferenscenter – Wennströmsalen Grev Turegatan 16)
 
20 september 2018 kl. 9:30 am – 12.30 pm London
(Citigate Dewe Rogerson, 3 London Wall Buildings, London Wall, London EC2M 5SY) 

Presentatörer från BONESUPPORTs ledning på kapitalmarknadsdagarna blir Emil Billbäck VD, Björn Westberg CFO, Dr Michael Diefenbeck, Head of R&D, Medical and Clinical Affairs och Patrick O’ Donnell, Executive Vice President Commercial Operations North America. Kapitalmarknadsdagarna kommer också att inkludera en presentation rörande “CERAMENT in clinical application” i Stockholm av Anders Jönsson, Senior Consultant Orthopedic Surgeon på Sahlgrenska University Hospital och i London av Professor Venu Kavarthapu, Senior Consultant Surgeon på Kings College Hospital, London.

Agendan* visas nedan:

Sep 19 Stockholm

Sep 20 London

09.00

09.30

Introduction

CERAMENT platform

CERAMENT in clinical application

Market opportunity

Q&A

10.05-10.20

10.35-10.50

Coffe break

10.20

10.50

Strategy

Product innovation

Generating clinical data

Our HEOR activities

EUROW commercial platform

US commercial platform

11.30

12.00

Financial overview

Wrap-up

Q&A

  • Preliminärt

Kapitalmarknadsdagarna kommer att hållas på engelska. Ytterligare information tillhandahålls på bolagets hemsida inför kapitalmarknadsdagarna. Vänligen registrera med följande länk https://www.bonesupport.com/en-eu/calendar/ senast 14 september. Evenemanget i Stockholm kommer att ledas av Charlotte Stjerngren. Evenemanget kommer att websändas. Mer information kommer tillhandahållas via samma länk inför webbsändningen.

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området ortobiologi baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes), orto-onkologi, fot- och fotledsoperationer, och beninfektioner orsakade av diabetessår.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 45 %.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

Dessutom undersöker BONESUPPORT möjligheter att utöka produktutbudet i USA och har därför tecknat ett strategiskt avtal med MTF Biologics och Collagen Matrix Inc. för att marknadsföra och distribuera produkter som kompletterar CERAMENT BVF.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på www.bonesupport.com.

 

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.

CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB    

Emil Billbäck, CEO

+46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir

+44 (0)20 7282 1022

Denna information publicerades, via kontaktperson ovan kl. 15.00 CET 5 september 2018.