EN NY CERAMENT® BÄRARE MED BENAKTIVA TILLVÄXTFAKTORER SOM GER FÖRBÄTTRAD BENTILLVÄXT UPPMÄRKSAMMAS I EN VETENSKAPLIG PUBLIKATION

Lund, Sverige, 08.00 CET, 22 januari, 2018 – BONESUPPORTTM, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika plattform meddelar att artikeln ”Gelatin- hydroxyapatite-calcium sulphate based biomaterial for long term sustained delivery of bone morphogenic protein-2 and zoledronic acid for increased bone formation: In vitro and in vivo carrier properties”, – D Raina et al 2018 – har publicerats online i the Journal of Controlled Release.

Publikationen* kan läsas här: https://authors.elsevier.com/a/1WPE7cI2~mAUJ

Publikationen visar att ett nytt makro-poröst biomaterial, gelatin/CERAMENT, är en effektiv bärare för en långvarig och konstant frisättning av rekombinant benmorfogeniskt protein (rhBMP-2) och zoledronsyra (ZA) som leder till nybildning av bentillväxt i en preklinisk djurmodell jämfört med kommersiellt tillgänglig bärare för rhBMP-2.

BONESUPPORT har förvärvat patenträttigheterna till det nya gelatin/CERAMENT biomaterial från Seagles AB, ett bolag som ägs av Lars Lidgren, en av medlemmarna i den svenska/indiska forskningsgruppen som utvecklat det nya materialet och tillika grundare av BONESUPPORT. En första patentansökan som täcker ett poröst biopolymer-keramiskt biomaterial som bärare för benaktiva tillväxtfaktorer sändes till europeiska patentverket i september 2017.

Mr Deepak Raina, Institutionen för Ortopedi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Sverige och ledande författare till publikationen, sade: ”I denna studie tillverkades och karaktäriserades en ny makroporöst gelatin/CERAMENT-baserat cryogel struktur för frisättning av rhBMP- 2 och ZA. In vivo experiment visade att stödstrukturen aktiverade ökad bentillväxt jämfört med en kliniskt godkänd bärare med BMP. Vi anser att det är ett viktigt steg i utvecklingen av biomaterial, vilka behövs för att underlätta den samtidiga frisättningen av rhBMP-2 och ZA, och därmed öka bentillväxten i krävande kliniska situationer där nybildning av ben är nödvändig men svår att uppnå.”

Dr Jerry Chang, vice vd och chef för forskning och utveckling vid BONESUPPORT, sa: ”Journal of Controlled Release-publikationen visar tydligt potentialen hos ett nytt CERAMENT-baserat biomaterial som bärare av bioaktiva substanser avsedda att öka bentillväxten. Vi anser att förvärvet av denna teknik utgör ett viktigt tillägg till vår produktportfölj som är inriktad på att möta det ökande kliniska behovet av nya osteoinduktiva syntetiska bengraftsubstitut att användas i ett brett spektrum av ortopediska indikationer och i synnerhet i ryggraden.”

*Länk fungerar till 8 mars 2018

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner orsakade av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För mer information kontakta

Richard Davies, CEO

+46 (0) 46 286 53 71

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir

+44 (0)20 7282 1022