Emil Billbäck utses till ny VD för BONESUPPORT

Lund, Sverige 08.30 CET, 23 januari 2018 – BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX), ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika CERAMENT®-plattform, meddelar att styrelsen har utsett Emil Billbäck till ny verkställande direktör för BONESUPPORT HOLDING AB. Emil Billbäck har över 20 års erfarenhet från ledande positioner inom life science-industrin och styrelsen är av uppfattningen att hans bakgrund och erfarenhet är mycket attraktiv och lämpad för att bidra till att genomdriva bolagets strategi och skapa aktieägarvärden. Billbäck börjar sin anställning den 1 mars 2018 då han ersätter Richard Davies som varit bolagets verkställande direktör sedan januari 2016.

Billbäck, som bor i Malmö och är svensk medborgare, kommer närmast från Essity där han var Senior Advisor efter dess förvärv av BSN Medical från private equity-aktören EQT, vilket skedde 2017. Dessförinnan ingick han i koncernledningen i BSN Medical där han hade rollen som Executive Vice President EMEA och Head of Global Commercial Operations. Billbäck har över 13 års erfarenhet från seniora ledningsbefattningar i BSN Medical, inklusive Interim President of North America samt Group Director Commercial Operations and R&D. BSN Medical utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårbehandling, kompression och ortopedi.

Håkan Björklund, styrelseordförande i BONESUPPORT kommenterar dagens offentliggörande: “Jag skulle vilja tacka Richard Davies för hans väsentliga bidrag till bolaget vilka innefattar en imponerande tillväxt samt att ha tillsett att bolaget är i en stark finansiell ställning efter börsnoteringen på Nasdaq Stockholm i juni 2017.  Då bolaget blir allt större och mer komplext kommer det att behöva en ledning som på heltid är baserad på bolagets huvudkontor i Lund. Jag är väldigt nöjd över att vi kunnat attrahera någon av Emils kaliber att bli VD för BONESUPPORT. Han har omfattande erfarenhet inom hälso-och sjukvårdsområden som är centrala för BONESUPPORTs framtida framgång och som kommer att bidra till att BONESUPPORT kan fortsätta att realisera sin stora potential.”

Emil Billbäck kommenterar utnämningen: “Jag ser verkligen fram emot att bli VD för BONESUPPORT. Det står klart att bolaget har en mycket spännande framtid baserat på den stora tillväxtpotential som bolagets existerande kommersialiserade bengraftsubstitut besitter. Dessa produkter, vilka baseras på bolagets differentierade teknologiplattform CERAMENT, erbjuder viktiga kliniska och ekonomiska fördelar till kirurger, patienter och vårdbetalare som en följd av deras förmåga att kunna omvandlas till kroppseget ben och utsöndra antibiotika och därigenom förebygga infektioner vilket i sin tur skyddar läkningsprocessen. Jag är också övertygad om att BONESUPPORTs produkter under utveckling, vilka innefattar nya produkter som designas för att förbättra bentillväxt, kommer att bidra till bolagets långsiktiga framgång.”

Richard Davies kommenterar: “Jag är väldigt stolt över vad vi byggt de senaste två åren och är övertygad att bolagets framgångar kommer att fortsätta. Jag vill tacka mina kollegor för deras bidrag och kamratskap och önskar Emil all framgång.”

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För mer information kontakta:

Håkan Björklund, styrelsens ordförande

+45 (0) 40 88 85 00

Citigate Dewe Rogerson

David Dible

+44 (0)20 7282 2949

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018 kl. 08:30 CET.