BONESUPPORT™ TECKNAR KOMMERSIELLT AVTAL FÖR DEN ITALIENSKA MARKNADEN

Lund, Sverige, 08.00 CET, 20 november 2017 – BONESUPPORTTM, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika CERAMENT®-plattform meddelar idag att det har tecknat ett andra distributionsavtal i Italien med Citieffe Srl för att stärka sin tillgång till trauma och ortopedkirurger på denna marknad.

Citieffe tillverkar traumaimplantat och har sitt företag i Bologna. Det är en del av Medistream Group, som ägs av ArchiMed, ett oberoende franskt investmentbolag inom vårdsektorn. Citieffe, som har en direkt säljkår i Italien med nationell täckning, ser synergieffekter med BONESUPPORTs CERAMENT®-produkter och deras nuvarande implantat som de erbjuder särskilt till traumakirurger.

Detta nya avtal i Italien innebär en förbättrad täckning av BONESUPPORTs produkter på en europeisk nyckelmarknad. BONESUPPORT marknadsför sina produkter direkt i fem europeiska länder: Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Sverige och Danmark. BONESUPPORT har ett kommersiellt team på 20 personer i Europa som fokuserar på att driva försäljningen av dess antibiotika-eluerande injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut, CERAMENT® G och CERAMENT® V.

Richard Davies, CEO på BONESUPPORT, kommenterade: ”Det är glädjande att vi har undertecknat detta avtal med Citieffe, en kommersiell partner som ger oss tillgång till en portfölj av nya traumakunder på den italienska marknaden. Vi ser Italien som en särskilt viktig försäljningsmöjlighet för CERAMENT® G och CERAMENT® V, med tanke på marknadens storlek och de tydliga kliniska och ekonomiska fördelar som våra antibiotikabehandlande produkter levererar. Jag ser fram emot ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete med Citieffe. ”

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

 

För mer information kontakta:

Richard Davies, CEO

+46 (0) 46 286 53 71

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Marine Perrier

+44 (0)20 7282 1022