BONESUPPORT™ presenterar tillsammans med Lunds Universitet på årets Orthopaedic Research Society möte 2019

Lund, Sverige, 08.00 CET, 1 februari 2019 – BONESUPPORTTM,ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar att två muntliga samt tre poster presentationer hålls på årets Orthopaedic Research Society (ORS) möte 2019. Mötet hålls den 2 – 5 februari på Austin Convention i Austin, Texas och är det främsta globala mötet för högkvalitativ och innovativ ortopedisk forskning.

 

Forskningen som presenteras i USA har genomförts av Lunds Universitet och BONESUPPORTTM. Professor Lars Lidgren på Lunds Universitet kommenterade: ”Vi kompletterar de data som presenteras av BONESUPPORT om frisättningen av antibiotika, Gentamicin och Vancomycin, från CERAMENT® med nya viktiga fynd. Våra studier som genomförts i internationellt samarbete, tar upp fördelarna med att använda en effektiv bärarplattform. Vi visar att en bärare som ger kontrollerad lokal frisättning av aktiva läkemedel förbättrar benläkning och implantatförankring”.

 

BONESUPPORT CMO Dr. Michael Diefenbeck kommenterade: “Studierna som presenteras från Lunds Universitet, i internationellt samarbete, bekräftar betydelsen av vår pipeline. De läkemedelsfrisättande egenskaperna hos CERAMENT möter globala ouppfyllda behov för både läkning av frakturer och att förebygga infektion. Arbetena som redovisas på ORS nästa vecka visar på CERAMENTs unika förmåga att frisätta olika aktiva läkemedel”.

 

Information om presentationerna:

Muntliga presentationer:

Deepak Bushan Raina1, Irfan Qayoom2, David Larsson1,3 Ming Hao Zheng4, Ashok Kumar2, Hanna Isaksson1,5, Lars Lidgren1, Magnus Tägil1

Guided Tissue Engineering of the Cortical and Cancellous Bone

1Orthopedics, Lund University, Sweden

2Department of Biological Sciences and Bioengineering, Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur, UP, India

3Medical Faculty, Umeå University, Sweden

4Health and Medical Sciences, University of Western Australia, Australia

5Biomedical Engineering, Lund University, Sweden

e-Poster med muntlig presentation

Deepak Bushan Raina1, David Larsson1,2, Erdem Aras Sezgin1, Hanna Isaksson1,3, Magnus Tägil1, Lars Lidgren1

Biomodulated Implant Increases Bone Formation and Integration

1Orthopedics, Lund University, Sweden

2Medical Faculty, Umeå University, Sweden

3Biomedical Engineering, Lund University, Sweden

Poster presentationer:

Irfan Qayoom1, Deepak Bushan Raina2, Prem Anand Murugan1, Magnus Tägil2, Matheshwaran Saravanan1, Lars Lidgren2, Ashok Kumar1

Local drug delivery in bone tuberculosis using an injectable biphasic calcium sulphate hydroxyapatite bone cement as a carrier

1Department of Biological Sciences and Bioengineering, Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur, UP, India

2Department of Orthopedics, Medical Faculty, Clinical Sciences Lund, Lund University.

Christina Perdikouri, Eva Lidén, Michael Diefenbeck

Local Antibiotic Use: An in vitro and in vivo investigation of an injectable Calcium Sulfate/Calcium Phosphate Bone Graft Substitute loaded with Gentamicin or Vancomycin

BONESUPPORT AB, Lund, Sweden

Joeri Kok1, Aurimas Širka2, Lorenzo Grassi1, Deepak Bushan Raina1, Šarūnas Tarasevičius2, Magnus Tägil1, Lars Lidgren1, Hanna Isaksson1

Fracture strength of the proximal femur injected with a Calcium Sulfate/Hydroxyapatite bone substitute

1Lund University, Lund, Sweden

2Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania

 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2020. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2017 totalt 129 miljoner kronor. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

 

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken.

 

För ytterligare information kontakta:

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 08.00 CET.