BONESUPPORT™ presenterar på Orthopaedic Research Society (ORS) 2018 Årsmöte

Lund, Sverige, 08.00 CET, 9 mars 2018 – BONESUPPORTTM, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika CERAMENT®-plattform meddelar att de kommer ge två muntliga presentationer och en poster presentation på Orthopaedic Research Society (ORS) 2018 Årsmöte. Mötet äger rum den 10–13 mars på Hyatt Regency New Orleans i New Orleans, LA som är det ledandet forumet för högkvalitativ, innovativ och transformativ ortopedisk forskning.

Den forskning som ska presenteras genomförs av BONESUPPORTTM i samarbete med Lunds Universitet i Sverige.

Jerry Chang, Executive Vice President R&D, Regulatory and Clinical, kommenterade:

“Vi är mycket glada över att kunna förmedla ny viktig data via dessa tre presentationer på ORS. Datan belyser fördelarna med vår CERAMENT®-plattform och dess förmåga att ombildas till kroppseget ben, liksom dess förmåga att effektivt leverera benaktiva tillväxtfaktorer lokalt, för att hjälpa benbildning. Denna forskning bekräftar vår tilltro till potentialen i vår prekliniska pipeline, som är inriktad på att utnyttja den läkemedelsfrisättande förmågan hos CERAMENT®-baserade bärare, med målet att uppfylla globala behov inom frakturreparation och för förebyggande syfte.”

Detaljer i presentationerna är följande:

Muntliga presentationer

  1. Titel: An Injectable Calcium Sulphate/Hydroxyapatite Biomaterial Delivering rhBMP-2 and ZA for Bone Regeneration in the Femoral Canal of Osteoporotic Rats
    Författare: Aurimas Širka, Deepak Bushan Raina, Hanna Isaksson, Elizabeth Tanner, Alfredas Smailys, Šarūnas Tarasevičius, Magnus Tägil, Lars LidgrenDatum & tid: lördag, 10 mars, 2018 kl. 15:00 – 15:10Presentatör: Aurimas Širka (Orthopaedic Surgeon, combined PhD program at the Lithuanian University of Health Sciences and Lund University, Sweden)

     

  2. Titel : The Effect Of A Biphasic Apatite/Calcium Sulfate Bone Graft Substitute Conjugated With Different Dosages Of Bisphosphonate On Bone Defect Healing In Rats
    Författare: Christina Perdikouri, Eva Lidén, Michael DiefenbeckDatum & tid: tisdag 13 mars, 2018. kl. 08:14 – 08:21Presentatör: Christina Perdikouri (BONESUPPORT R&D Scientist, PhD)

     

Poster presentation

Poster titel: In-vitro And In-vivo Carrier Properties Of A Macroporous Composite Biomaterial For Sustained Delivery Of Bone Morphogenic Protein-2 And Zoledronic Acid

Författare: Deepak Raina, David Larsson, Filip Mrkonjic, Hanna Isaksson, Ashok Kumar, Lars Lidgren, Magnus Tägil

Pappret kommer att presenteras i postersessionen “Biomaterials – Technologies” och som en 1-minuts poster ”teaser” presentation.

 

Poster Session:

Datum & tid: måndag 12 mars kl. 15:15 – 16:15

Presentatör: Deepak Raina (Department of Orthopaedics, Medical Faculty, Lund University, Sweden)

 

Poster Teaser Presentation:

Datum & tid: lördag 10 mars. Presentation som del av poster teaser sessionen 14:15 – 15:20, presentationstid: 14:47 – 14:48

Presentatör: Deepak Raina (Department of Orthopaedics, Medical Faculty, Lund University, Sweden)

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas, verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner orsakade av diabetes.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För mer information kontakta:

Emil Billbäck, CEO

+46 (0) 286 53 70

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir, Isabelle Andrews

+44 (0)20 7282 1022