BONESUPPORT™ INVIGER SITT NYA HUVUDKONTOR

Lund, Sverige, 15:00 CET, 12 december 2017 – BONESUPPORTTM, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika CERAMENT®-plattform har idag flyttat in i sitt nya ombyggda kontor i Lund, då bolaget fortsätter att växa.

Det nya Lundabaserade kontoret erbjuder helt nya öppna kontorslandskap och R&D laboratorier för 27 anställda som arbetar på plats, med rum för våra kollegor som arbetar globalt, möten, workshops och träningar. Flytten kommer lägligt för BONESUPPORT, eftersom bolaget fortsätter att satsa på att generera kliniska bevis för att lyfta fram fördelarna med sina produkter, ökar försäljnings- och marknadsföringskapaciteten, samtidigt som man utvecklar sin pipelineportfölj och stärker sin ledningsgrupp.

På den officiella invigningen av det ombyggda kontoret, sa Richard Davies, CEO på BONESUPPORT: ”Bolagets flytt till större lokaler återspeglar våra betydande tillväxtambitioner. Vi tror att den kommersiella möjligheten för CERAMENT® G, som ett steg i behandling av beninfektioner, kombinerat med den långsiktiga potentialen för vår pipeline gör att BONESUPPORT kan bli ett ledande globalt orthobiologics företag. Med vårt nya kontor kan vi rekrytera de talanger vi behöver för att kunna leverera våra mål.”

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För mer information kontakta:

Richard Davies, CEO

+46 (0) 46 286 53 71

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir

+44 (0)20 7282 1022