BONESUPPORT™ återbetalar återstående lån från Kreos

Lund, Sverige, 18.00 CET, 1 februari 2018 – BONESUPPORT HOLDING AB’s dotterbolag BONESUPPORT AB har återbetalat den återstående låneskulden till Kreos Capital V (UK) Ltd. Det ursprungliga låneavtalet, som signerades i september 2016 omfattade två delar, en på 13,4 miljoner euro och en på 8,9 miljoner euro. BONESUPPORT har endast utnyttjat den första delen på 13,4 miljoner euro, som betalades ut till BONESUPPORT den 30 september 2016. Det utestående beloppet avseende den första delen av lånet var i slutet av januari 2018 9,5 miljoner euro, vilket betalades idag. Därtill betalade bolaget en avgift för förtida betalning på 0,7 miljoner euro plus kostnader för juridisk rådgivning.

Björn Westberg, CFO för BONESUPPORT, kommenterade: “Med tanke på vår starka finansiella ställning och den höga räntekostnaden relaterad till detta lån anser vi att beslutet att återbetala i förtid är det rätta att göra ur ett finansiellt perspektiv.”

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För mer information kontakta:

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 18:30 CET.