BONESUPPORT utser Michael Diefenbeck som ansvarig för Research & Development, Medical och Clinical Affairs

Lund, Sverige, 18:30, 18 juli 2018 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar att Michael Diefenbeck MD PhD, BONESUPPORTs Chief Medical Officer, har fått en bredare roll inom organisationen och utsetts till ansvarig för R&D, Medical och Clinical Affairs.

Emil Billbäck, VD för BONESUPPORT, kommenterade: ”Vi har nöjet att meddela utökningen av Michaels roll som ansvarig över R&D, Medical och Clinical Affairs, där hans erfarenhet på BONESUPPORT, både som Chief Medical Officer och tidigare som oberoende klinisk rådgivare, såväl som hans kliniska erfarenhet som ortopedkirurg specialiserad inom vård av trauma och beninfektion, är extremt värdefull.

Vi fokuserar på utveckling av FORTIFY för möjliggörandet av en planerad CERAMENT® G PMA-ansökan i USA 2020, generera kliniska data inom våra nyckelindikationer, såväl som att bredda vårt produkterbjudande genom nya CERAMENT® formuleringar. På längre sikt strävar vi efter att introducera innovativa produkter med potential att förändra behandlingsstandarden, från vår innovativa forskningsportfölj.”

Jerry Chang, Executive Vice President of R&D, lämnar företaget och övergår till en roll som rådgivare, där han kommer stötta BONESUPPORT i specifika projekt.

Båda förändringarna sker med omedelbar verkan.

 

 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området ortobiologi, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel.

 

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

 

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner orsakade av diabetes.

 

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 %.

 

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

 

Dessutom letar BONESUPPORT efter externa möjligheter att utöka produktutbudet i USA och har ett strategiskt avtal med Collagen Matrix Inc. för att marknadsföra och distribuera produkter som kompletterar CERAMENT BVF.

 

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på www.bonesupport.com.

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.

CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT och CERAMENT® är registrerade varumärken.

 

För mer information kontakta:

BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, VD

+46 (0) 46 286 53 70

 

Citigate Dewe Rogerson

David Dible

+44 (0)20 7282 1022 bonesupport@citigatedewerogerson.com

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 18.00 CET.