BONESUPPORT utser Kristina Ingvar till Executive Vice President Quality Management & Regulatory Affairs

Lund, Sverige, 15:00 CET, 18 december 2019 – BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, annonserar en förändring i ledningen. Kristina Ingvar börjar på företaget den 1 februari 2020 för att formellt ta över positionen som Executive Vice President Quality Management & Regulatory Affairs från och med den 1 April 2020 i samband med att Carin Nilsson–Thorell går i pension. Kristina har en medicinexamen från Lunds universitet. Hon kommer från Novo Nordisk, senast från en roll  som Global Program Vice President, Regulatory Affairs. Under hennes 20–åriga karriär har Kristina arbetat som produkt–, projekt– och personalansvarig chef inom regulatoriska, kvalitets– och medicinska områden på stora såväl som små bolag.

”Kristina Ingvar är rätt person att axla ansvaret för våra regulatoriska och kvalitetsfunktioner. Kristinas erfarenhet inom området tillsammans med hennes ledarskap och marknadsorienterade tänk kommer vara av stort värde för oss. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till Carin Nilsson–Thorell som betytt oerhört mycket för bolaget och dess resa under många år och önska Carin allt gott för nästa livsfas,” säger Emil Billbäck, BONESUPPORTs VD.

Om BONESUPPORT™
BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval–ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 miljoner kronor. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87

www.cordcom.se