BONESUPPORT tecknar strategiskt avtal med Collagen Matrix Inc. för att utöka produktutbudet i USA

Lund, Sverige, 13.00 CET, 24 maj 2018 – BONESUPPORT meddelar att avtalet med Collagen Matrix Inc. gör det möjligt att utöka produktutbudet i USA med kompletterande produkter till CERAMENT BVF. BONESUPPORT kommer börja sälja och marknadsföra utvalda Collagen Matrix bengraftsubstitutprodukter under egna varumärken genom dess egna distributionsnätverk i USA under kvartal 4 2018.

Emil Billbäck, VD för BONESUPPORT, säger ”Dagens avtal med Collagen Matrix är en viktig del i planen att skapa en större och snabbväxande verksamhet under vår egen kontroll i USA. Collagen Matrixs produkter kan vara osteoinduktiva och osteogena i kombination med benmärgsaspirat, vilket kompletterar CERAMENT BVF, som är osteokonduktivt. Vi avser att lansera dessa produkter under egna varumärken senare i år, vilket ger oss en serie av produkter som möter de behov inom bengraftsubstitut som ortopediska kirurger har. En bredare portfölj kommer att även förbättra vår position hos vårdgivare och inköpsorganisationer samt hjälpa vår nya distributionskanal att bli mer konkurrenskraftig.”

Collagen Matrixs produkter, kombinerat med autogen benmärg ger både osteoinduktiva och osteogena egenskaper. De används för att fylla hålrum i ben orsakade av kirurgi eller trauma.

Den 17 maj 2018 meddelande BONESUPPORT att bolaget avser att skapa sin egen optimala kommersiella plattform i USA genom att:

  • Bygga ett eget nätverk av oberoende distributörer för att driva försäljningen av BONESUPPORTs produkter mot ett brett utbud av ortopediska indikationer.
  • Utöka den egna kommersiella organisationen i USA från 14 till 23 personer i slutet av 2018.
  • Utöka produktutbudet baserat på nya formuleringar av CERAMENT samt synergistiska bengraftsubstitutprodukter via strategiska samarbeten som tillkännagivandet av Collagen Matrix idag.

Om Collagen Matrix Inc.

Mer information om Collagen Matrix finns på www.collagenmatrix.com.

Collagen Matrix, Inc., grundades 1997, tillhandahåller en komplett produktlinje av hög kvalitet kollagen och mineralbaserade medicintekniska produkter som främjar kroppens egen förmåga till återskapning. Bolaget tillverkar för närvarande medicintekniska produkter inom segmenten för dentalkirurgi, ryggradskirurgi, ortopedi och neurokirurgi. Utvecklingen av Bolagets ledarskap, proprietära teknologi och produktportfölj har etablerat en stabil grund för fortsatt tillväxt.

Mer information om Collagen Matrix finns på www.CollagenMatrix.com.

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området ortobiologi, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner orsakade av diabetes.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 %.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com.

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.

CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För mer information kontakta:

BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, VD

+46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

 

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir

+44 (0)20 7282 1022

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 13.00 CET.