BONESUPPORT™ TECKNAR KOMMERSIELLT AVTAL FÖR DEN FRANSKA MARKNADEN

Lund, Sverige, 08.00 CEST, 7 september 2017 – BONESUPPORTTM, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika CERAMENT® -plattform, meddelar idag att de har tecknat ett agentavtal med Novomedics för lokalt stöd och tillgång till den franska marknaden.

Novomedics, som är baserat i Metz, har stor erfarenhet av bengraftsubstitut. BONESUPPORTs CERAMENT-produktlinje med CERAMENT BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT G och CERAMENT V kommer att säljas genom en nationell säljkår bestående av cirka 40 erfarna representanter. Dessa har tillgång till ett nätverk av potentiella kunder inom den ortopediska sektorn. Novomedics leds av grundaren och koncernchefen Michael Class, MD, en läkare utbildad i Frankrike.

Detta nya franska avtal innebär att BONESUPPORTs produkter nu säljs på 8 av de viktigaste europeiska marknaderna via specialiserade distributörer. Dessutom marknadsför BONESUPPORT sina produkter direkt i 5 europeiska länder, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Sverige och Danmark. BONESUPPORT har ett kommersiellt team på 20 personer i Europa för att stödja och driva bolagets försäljningstillväxt.

Richard Davies, VD på BONESUPPORT, kommenterade: ”Det är glädjande att vi har kunnat teckna detta avtal med Novomedics för att påbörja bearbetningen av den franska marknaden för våra väldifferentierade injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut. Vi är varit mycket imponerade av deras kunskap om bengraftsubstitut och starka band inom ortopedi. Vi ser fram emot ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete.”

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

 

Kontaktinformation

BONESUPPORT AB

Richard Davies, CEO

Tel: +46 (0) 46 286 53 70

 

Björn Westberg, CFO

Tel: +46 (0) 46 286 53 60

Email: