BONESUPPORT tecknar avtal med MTF Biologics för att utöka produktutbudet i USA

Lund, Sverige, 08:00 CET, 2 augusti 2018 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, har tecknat avtal med MTF Biologics, världens största vävnadsbank, för att utöka och stärka sitt amerikanska produktutbud.

Avtalet ger BONESUPPORT USA rätt till två former av bengraftsubstitut som består av 100% demineraliserad benmatris (DBM), vilket ger förbättrad osteoinduktivitet jämfört med många andra DBM-produkter. Dessa produkter, som både är osteologiska och osteokonduktiva, kompletterar CERAMENT BVF (osteokonduktiva) och de produkter man fått tillgång till via bolagets senaste strategiska avtal med Collagen Matrix Inc. (osteoinduktivt och osteogent).

BONESUPPORT planerar att lansera de produkter som tillhandahålls av MTF Biologics under BONESUPPORTs varumärke och via sitt eget amerikanska distributionsnät.

MTF Biologics är en ideell organisation som syftar till att tillhandahålla kliniskt användbar, säker benvävnad. MTF Biologics omfattar ett nationellt konsortium av akademiska medicinska institutioner, organisation för upphandling av organ, och organisationer för återvinning av vävnader. MTF Biologics är baserad i Edison, NJ, USA.

Emil Billbäck, VD på BONESUPPORT kommenterar, ”Dagens överenskommelse med MTF Biologics är ytterligare ett viktigt steg för att skapa det komplementära och breda amerikanska produktutbud som möter behoven hos ortopediska kirurger som behandlar hålrum i ben. Vi är stolta över att MTF Biologics, den världsledande vävnadsbanken, valt att samarbeta med BONESUPPORT, och vi ser fram emot att marknadsföra produkter baserade på deras högkvalitativa demineraliserade benmatris. Med vår utökade portfölj och vår nya breda amerikanska distributionsnätverk, som beräknas vara på plats i slutet av oktober, har vi förutsättningarna att stärka vår marknadsposition och accelerera försäljningstillväxten inför den planerade US-lanseringen av CERAMENT G år 2021.”

”MTF Biologics uppskattar partnerskapet med BONESUPPORT och dess kommande marknadsföringen av vår demineraliserade benmatrisfiberteknik. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att tillhandahålla biologiska lösningar som tillgodoser kirurgers och deras patienters behov.” säger Tom Shaffer, MTF Biologics EVP, Global Sales & Marketing.

 

Om MTF Biologics

MTF Biologics är en ideell organisation baserad i Edison, N.J. Det är ett nationellt konsortium bestående av ledande organisationer för organupphandling och vävnadsåtervinning samt akademiska medicinska institutioner, med en styrelse bestående av kirurger som är experter inom vävnadstransplantation. Som världens största vävnadsbank räddar och främjar MTF Biologics liv, genom att hedra donerade gåvor, främja patienter och förbättra för forskningen. Sedan dess grundande 1987 har organisationen tagit emot vävnad från mer än

120 000 donatorer, och distribuerat mer än 7,5 miljoner material för transplantation. Genom sin IIAM-verksamhet har de placerat mer än 55 000 icke-transplanterbara organ för forskning. Genom sitt dotterbolag Statline har de förmedlat mer än 10 miljoner donationer.

För mer information, besök www.mtf.org

 

Om BONESUPPORT

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin
CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattform.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner orsakade av diabetes.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 %.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin
CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

Dessutom letar BONESUPPORT efter externa möjligheter att utöka produktutbudet i USA och har ett strategiskt avtal med Collagen Matrix Inc. för att marknadsföra och distribuera produkter som kompletterar CERAMENT BVF.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på www.bonesupport.com.

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.
CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT och CERAMENT® är registrerade varumärken.

 

För mer information kontakta:

Emil Billbäck, CEO

+46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir

+44 (0)20 7282 1022

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2018 kl. 08.00 CET.