BONESUPPORT skapar egen kommersiell plattform i USA

Lund, Sverige, 08.45 CET, 17 maj 2018 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ) meddelar idag att nuvarande exklusiva distributionsavtal i USA har sagts upp och kommer att ersättas av ett nätverk av oberoende distributörer och en egen förstärkt kommersiell organisation. Företaget kommer därmed att kunna öka sin marknadspenetration och samtidigt skapa en starkare plattform för nuvarande produkter och kommande lanseringar på den amerikanska marknaden.

”Att ta kontroll över vår marknadsbearbetning i USA är avgörande för att vi ska kunna bli ett ledande globalt företag inom ortobiologi. Vi kommer att kunna skapa en mer direkt relation med de amerikanska kunderna och samtidigt bättre utnyttja potentialen i våra starkt differentierade produkter, särskilt CERAMENT G, som vi hoppas kunna ta till marknaden år 2021”, säger Emil Billbäck, VD för BONESUPPORT.

Bolaget avser att optimera marknadsbearbetningen i USA genom att:

  • Bygga ett eget nätverk av oberoende distributörer för att driva försäljningen av BONESUPPORT’s produkter mot ett brett utbud av ortopediska indikationer.
  • Utöka produktutbudet baserat på nya formuleringar av CERAMENT samt synergistiska bentransplantatprodukter.
  • Öka den egna kommersiella organisationen från 12 till 23 personer.

BONESUPPORT kommer börja sälja direkt från och med 20:e oktober 2018.

”CERAMENT G kommer att vara en mycket innovativ produkt – den första i sitt slag på amerikanska marknaden – rekryteringen till FORTIFY IDE-studien, som ska tillhandahålla data för PMA-ansökan av CERAMENT G år 2020, löper enligt plan.  Genom att stärka vår kommersiella plattform, etablera direkt tillgång till kunderna och bredda vårt produktutbud i USA kommer vi kunna bygga en stark och växande bas på världens största marknad för bensubstitut.”, kommenterar Patrick O’Donnell, Executive Vice President of Commercial Operations, Nordamerika.

Vi förväntar oss att den beslutade förändringen i marknadsbearbetning på sikt kommer att innebära en större försäljningsvolym i USA. På kort sikt kommer vi att se en lägre omsättning  i USA. Detta kan också  innebära att målen för 2020 uppnås senare än vad som tidigare kommunicerats. Vi kommer att presentera uppdaterade mål under kvartal 3 2018 efter att den strategigenomgång som påbörjats är slutförd. 

Detaljer för konferenssamtalet/webbsändningen

Bolaget kommer att hålla ett konferenssamtal/webbsändning, inkluderande en presentation från kl. 09:30 CET torsdagen 17 maj.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 20 3008 9808
SE:  +46 850 63 95 49
US: +1 85 5831 5946

Webbsändning

Presentationen kommer också att vara webbsänd och kan nås på följande webbadress:

https://tv.streamfabriken.com/2018-05-17-bonesupport-pressconference

 

Värdar: VD Emil Billbäck, CFO Björn Westberg

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området ortobiologi, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel.

BONESUPPORT’s marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner orsakade av diabetes.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORT’s totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 %.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com.

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.

CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

 

För mer information kontakta:

BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, VD

+46 (0) 46 286 53 70

 

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

 

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir

+44 (0)20 7282 1022

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 07.45 CET.