BONESUPPORT™ – Q2 2017 Delårsrapport – Inbjudan till konferenssamtal och webbsändning

Lund, Sweden, 11 augusti 2017 – BONESUPPORT AB, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för att behandla hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi, publicerar sin Q2 2017 Interim-rapport torsdagen den 17 augusti 2017 klockan 08.00 CEST.

 

Bolaget kommer också att vara värd för ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag klockan 10.00 CEST.

 

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 20 30089802

SE: +46 85 6642694

US: +1 855 8315948

 

Presentationen kommer också att vara webbsänd och kan nås på följande webbadress:

 

http://www.financialhearings.com/event/10390

 

Värdar: Richard Davies, CEO, och Björn Westberg, CFO

 

Om BONESUPPORT

 

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben. BONESUPPORT:s marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT™ BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT™ G och CERAMENT™ V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

 

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes. Därutöver bedriver Bolaget forskning och utveckling med fokus på att fortsätta att vidareutveckla och förfina dess nuvarande teknologi och utvidga dess användning till ytterligare behandlingsområden genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser.

 

BONESUPPORT:s produkter baseras på en innovativ teknologi som skyddas av en patentportfölj på cirka 100 registrerade och/eller sökta patent. BONESUPPORT har nio års dokumenterad erfarenhet av säkerhet och effekt vid patientbehandling och uppskattar, baserat på försäljningsdata, att 30 000 behandlingar hittills har utförts med dess produkter världen över.

 

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORT:s totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent.

 

Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

 

BONESUPPORT grundades 1999 av Professor Lars Lidgren, en internationellt respekterad forskare som varit ordförande för ett flertal organisationer inom det muskuloskeletala området. BONESUPPORT:s mission är att hjälpa människor med ben- och ledsjukdomar tillbaka till ett aktivt liv. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker ”BONEX” (ISIN-kod: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

 

* CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT ™ är ett registrerat varumärke.

 

Kontaktinformation

BONESUPPORT AB

Richard Davies, CEO

Tel: +46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

Tel: +46 (0) 46 286 53 60

Email: 

Citigate Dewe Rogerson

David Dible, Pip Batty, Marine Perrier

+44 (0)20 7638 9571