BONESUPPORT – Publikation av en klinisk studie med fokus på utsöndring av Vancomycin från CERAMENT® V i större höftoperationer

Lund, Sverige, 08.00 CET, den 22 februari 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, informerar idag om publiceringen av nya data angående antibiotikautsöndring från CERAMENT® V i en klinisk studie. Studien ‘Vancomycin elution from a biphasic ceramic bone substitute’, publicerades i Bone Joint Research (Bone Joint Res 2019; 8: 1-6).

Professor Lars Lidgren vid Lunds Universitet, senior författare av artikeln, kommenterar: “Den här studien representerar en viktig milstolpe i förståelsen av utsönringskinetiken av antibiotika från CERAMENT V hos patienter som genomgår större höftoperationer.
Den farmakokinetiska analysen visade initialt höga lokala nivåer av vancomycin, låga och säkra systemiska nivåer, och en komplett och långvarig utsöndring från det keramiska bensubstitutet en månad efter ingreppet”.

 

Professor Sarunas Tarasevicius vid Lithuanian University of Health, Kaunas säger: “Detta är den första långsiktiga farmakokinetiska rapporten om utsöndring av vancomycin från injicerbart CERAMENT V. Det är tidigare visat att det keramiska bensubstitutet regenererar ben. Våra resultat bekräftar initialt lokalt höga antibiotika nivåer, samt visar på längre frisättning på tillräckliga nivåer för att kunna förebygga och behandla beninfektion.”

Universitetet i Lund genomförde forskningen i samarbete med M. Stravinskas, A. Vitkauskien och S. Tarasevicius vid Lithuanian University of Health, i Kaunas, Lithuania.

Publikationen återfinns i tidskriften Bone Joint Res 2019; 8: 1-6:

https://online.boneandjoint.org.uk/doi/10.1302/2046-3758.82.BJR-2018-0174.R2

Om BONESUPPORT™ 

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2020. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2017 totalt 129 miljoner kronor. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken.

 

För ytterligare information, kontakta:

BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70

 

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87

www.cordcom.se