BONESUPPORT presenterar nya kliniska forskningsrön på EBJIS årsmöte

Lund, Sverige, 07:30 CET, 6 september 2018 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar att sammanfattningar angående klinisk forskning i användandet av företagets CERAMENT-produktutbud kommer att presenteras vid det 37:e European Bone & Joint Infection Society (EBJIS) mötet, som äger rum den 6 september i Helsingfors, Finland. EBJIS är den viktigaste europeiska kongressen för läkare och kirurger som behandlar patienter med beninfektioner.

EBJIS årsmöte kommer att presentera 11 sammanfattningar som belyser forskning och kliniska rön om CERAMENT®|G och CERAMENT® V inom indikationerna trauma, kronisk osteomyelit och diabetisk fot.

BONESUPPORT är Platinum Sponsor av evenemanget och kommer vara värd för ett företagssponsrat symposium med presentationer från Oxford University Hopsitals (Martin McNally och Jamie Ferguson) och University Hospitals Leuven (Willem-Jan Metsemakers).

 

Emil Billbäck, VD på BONESUPPORT kommenterade: ”Forskning och klinisk data som presenteras belyser det växande intresset för användning av CERAMENT G och V baserat på oöverträffade fördelar för patienter och kirurger. Det är en spännande tid för BONESUPPORT med CERAMENT G som nyligen blivit godkänd för användning i Canada.”

CERAMENT G och CERAMENT V är de enda CE-märkta injicerbara antibiotikafrisättande benvävnadssubstitut som lokalt utsöndrar en kontinuerlig dos av gentamicin respektive vancomycin.

Både CERAMENT G och CERAMENT V levererar en initial hög koncentration av antibiotika till bendefekten och sedan en jämn och konstant dos som håller sig över den minsta hämmande koncentrationen (MIC) för att främja och skydda benläkning och återuppbyggnad.

Företaget genomför för närvarande den kliniska studien FORTIFY för att bedöma CERAMENT G:s förmåga att förbättra rådande behandlingsstandard av patienter med öppen tibia-platåfraktur. Studiens primära endpoint innefattar frånvaron av djup infektion vid frakturstället samt undvikande av sekundära procedurer för att läka frakturen. Studien kommer även utvärdera säkerheten hos CERAMENT G vid behandling av dessa patienter. Studien kommer att inkludera 230 patienter med 30 center i USA och Europa.

Positiva data från FORTIFY-studien kommer att ingå i BONESUPPORTs PMA-ansökan avseende CERAMENT G i USA där produkten förväntas lanseras år 2021.

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området ortobiologi baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes), orto-onkologi, fot- och fotledsoperationer, och beninfektioner orsakade av diabetessår.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 45 %.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

Dessutom undersöker BONESUPPORT möjligheter att utöka produktutbudet i USA och har därför tecknat ett strategiskt avtal med MTF Biologics och Collagen Matrix Inc. för att marknadsföra och distribuera produkter som kompletterar CERAMENT BVF.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på www.bonesupport.com.

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.

CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT och CERAMENT® är registrerade varumärken.

 

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB    

Emil Billbäck, CEO

+46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir

+44 (0)20 7282 1022

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018 kl. 07.30 CET.