BONESUPPORT presenterar CERAMENT® BONE VOID FILLER på två kommande ortopediska kongresser i USA

Lund, Sverige, 08:00 CET, 08 oktober 2018 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag att dess kommersiella team i USA kommer presentera CERAMENT®|BONE VOID FILLER (CERAMENT®|BVF) på två viktiga ortopediska konferenser under oktober i USA.

Dessa marknadsföringsaktiviteter sker strax före lanseringen av BONESUPPORTs egna nätverk av självständiga distributörer som kommer sälja CERAMENT BVF direkt med start den 21 oktober 2018.

Kongresserna som BONESUPPORT kommer delta på är:

  • The Musculoskeletal Tumor Society 2018 Annual Meeting, som äger rum på Memorial Sloan Kettering Cancer Center – New York, NY den 10–12 oktober. Över 250 deltagare är anmälda till kongressen som är inriktat på ortopedisk onkologi, vilket är ett av BONESUPPORTs fokusområden.
  • The 34th Annual Meeting of the Orthopedic Trauma Association, vilket äger rum i Kissimmee, Florida, FL den 17 – 20 oktober. Programmet för denna kongress inkluderar presentationer om den senaste teknologin, högkvalitativ forskning och de senaste rönen av behandlingar inom traumarelaterade skador. 1600 deltagare förväntas besöka kongressen. Trauma är också ett av BONESUPPORTs fokusområden för CERAMENT BVF.

 

Patrick O’Donnell, General Manager & Executive Vice President of Commercial Operations US, kommenterade “Vi gör mycket goda framsteg i att bygga vårt eget amerikanska nätverk av högkvalitativa oberoende distributörer som kommer sälja CERAMENT BVF direkt den 21 oktober. Vårt deltagande på dessa två viktiga kongresser kommer att möjliggöra en ytterligare förstärkning av våra relationer med ortopediska kirurger, inriktade på trauma, höftartroplastik, operation av fot och fotled, och ortopedisk onkologi. Med tanke på våra framsteg i uppbyggnaden av ett eget distributörnätverk är jag övertygad om att BONESUPPORT kommer leverera en mycket stark försäljningsutveckling 2019.”

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området ortobiologi baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes), orto-onkologi, fot- och fotledsoperationer, och beninfektioner orsakade av diabetessår.

 

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 45 %.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

Dessutom undersöker BONESUPPORT möjligheter att utöka produktutbudet i USA och har därför tecknat ett strategiskt avtal med MTF Biologics och Collagen Matrix Inc. för att marknadsföra och distribuera produkter som kompletterar CERAMENT BVF.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på www.bonesupport.com.

 

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.

CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB    

Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir

+44 (0)20 7282 1022

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 08 oktober 2018 kl. 08.00 CET.