BONESUPPORT™ – Positiva kliniska data för CERAMENT® G vid infektionshantering presenterades på BLRS 2018

Lund, Sverige, 08.00 CET, 21 mars 2018 – BONESUPPORTTM, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika CERAMENT®-plattform meddelar att tre artiklar baserade på positiv användning av CERAMENT® G för att behandla beninfektioner presenterades på the British Limb Reconstruction Society (BLRS) Meeting 2018, som hölls den 15-16 mars i Southampton.

En av artiklarna, med rubriken The choice of local antibiotic carrier significantly affects outcome in treatment of chronic bone infection” av J Ferguson, M Mifsud, D Stubbs och MA McNally, jämförde användningen av CERAMENT® G hos 160 patienter med kronisk beninfektion (genomsnittlig uppföljning 1.4 år) med användning av Osteoset® T hos 137 patienter med kronisk beninfektion (genomsnittlig uppföljning 2.5 år).Presenterade data visade att CERAMENT® G visar signifikativt bättre benläkning och är förknippad med en lägre frekvens av återkommande infektion, sårläckage och efterföljande frakturrisk.

En annan artikel var “Internal Fixation and Local Antibiotics for Infected Non-unions; technique and outcome at over one year” av MA McNally, J Ferguson, M Mifsud and D Stubbs. I en serie med 12 fall av infekterade, icke-läkande och med en segmentell benförlust av upp till 1cm som behandlats med intramedullär spikar/plattor och CERAMENT® G, var samtliga patienter infektionsfria vid en genomsnittlig uppföljning av 23 månader och  92% av patienterna erhöll benläkning med enbart primär kirurgi.

Den sista artikeln som presenterades var “Outcomes of simultaneous Ilizarov frame reconstruction and free muscle flaps in the management of complex limb infection” av M Mifsud, J Ferguson, D Stubbs, A Ramsden and MA McNally. I en serie med 56 patienter (34 med beninfektion och 22 med infekterade icke-läkningar) behandlade med Ilizarov reconstruction (en typ av extern fixering), muskelflikar and CERAMENT® G, hade vid en genomsnittlig uppföljning på 22 months, 97.7% erhållitbenläkning. Frekvensen avåterkommande infektioner var 8,9% i denna mycket utmanande undergrupp av patienter.

Mr Martin McNally, konsult vid Bone Infection and Limb Reconstruction Surgeon, Oxford University Hospitals (Oxford, UK) och medförfattare av alla presenterade artiklar, kommenterade: “Artiklarna som vi presenterat på BLRS fortsätter att betona de viktiga fördelarna som CERAMENT® G tillför vid olika beninfektionssituationer för ett stort antal patienter. Dess förmåga att förebygga återkommande infektioner genom lokal antibiotikaförsörjning samtidigt som   benåterbyggnad erbjuder fördelar inklusive minskad frekvens av återinläggningar  och   operationsbehov.”

BLRS är en organisation  kirurger och annan medicinsk personal med målet att främja utbildning och forskning inom området rekonstruktion av kroppslemmar.

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas, verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner orsakade av diabetes.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För mer information kontakta:

Emil Billbäck, CEO

+46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir, Isabelle Andrews

+44 (0)20 7282 1022