BONESUPPORT meddelar att CERAMENT i kombination med bisfosfonat visar lovande resultat i en preklinisk långtidsstudie

Lund, Sverige, 15.00 CET, 14 april 2020 – BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, meddelade idag att nya prekliniska data1 har publicerats, som ytterligare bekräftar BONESUPPORTs ambition att utveckla en kombinationsprodukt bestående av företagets teknologiplattform CERAMENT® tillsammans med bisfosfonat, ett läkemedel mot benskörhet.

I en preklinisk långtidsstudie av D.B. Raina et al. undersöktes förmågan hos olika benaktiva läkemedel att förbättra tillväxten av benvävnad i lårbenshalsen hos osteoporotiska råttor. Benvävnaden utvärderades sex månader efter lokal behandling och visade att CERAMENT som bärare av bisfosfonat uppvisade signifikant ökad benvolym i jämförelse med övriga behandlingsgrupper.

Evidensen från denna långtidsstudie validerar och bekräftar att lokalbehandling med bisfosfonat i kombination med CERAMENT återbildar spongiöst ben i lårbenskanalen vilket medför en klart förbättrad möjlighet att operera in implantat i sköra ben. Benskörhet leder ofta till höftfraktur vilket i sin tur leder till försämrad livskvalitet och ökad dödlighet. Förstärkning av benåterbildningen i det proximala lårbenet kan komma att utgöra ett viktigt behandlingsalternativ för att minska risken för misslyckad fixering av fraktur och upprepade operationer.

”De långsiktiga prekliniska resultaten från D.B. Raina et al. bekräftar vårt tidigare beslut att fokusera vårt forskningsarbete på att utveckla en kombinationsprodukt med CERAMENT och bisfosfonat som potentiellt kan minska risken för frakturkomplikationer och därmed förbättra och förlänga livet för patienter som drabbats av höftfrakturer”, sa Emil Billbäck, vd för BONESUPPORT.

[1] Long Term Response to a Bioactive Biphasic Biomaterial in the Femoral Neck of Osteoporotic Rats; Tissue Eng Part A. 2020 Apr 3.

För ytterligare information kontakta:
BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

www.cordcom.se

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.