BONESUPPORT lämnar uppdatering om orderläget för CERAMENT BVF i USA

Lund, Sweden, 08:30 CET, 21 June 2018 –  BONESUPPORT™ ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, lämnar en uppdatering av orderläget för CERAMENT BVF i USA.

Den 17:e maj meddelade BONESUPPORT beslutet att det exklusiva distributionsavtalet med Zimmer Biomet sägs upp och att man bygger ett nätverk av oberoende distributörer för den amerikanska marknaden. Idag meddelar BONESUPPORT att Zimmer Biomet bokar av en majoritet av sina order för perioden juni till augusti.

Försäljning av CERAMENT BVF till slutanvändare fortsätter att visa god tillväxt och den ökande efterfrågan täcks av Zimmer Biomets nuvarande lager samt lager hos deras distributionsnätverk

“Dagens meddelande visar ytterligare vikten av att Bonesupport tar kontroll över sin kommersiella plattform I US. Utvärderingen av potentiella distributionspartners fortlöper enligt plan. Vi räknar med att ha ett distributionsnätverk på plats I slutet av oktober, för att effektivt täcka den amerikanska marknaden. Detta kommer att ge oss en närmare och starkare kontakt med kunder och slutanvändare samt ge oss en effektiv plattform för marknadsföringen av våra unika produkter, speciellt för CERAMENT G som vi förväntar lansera år 2021”, säger Emil Billbäck, VD på BONESUPPORT.

Zimmer Biomet har rätt att sälja CERMAMENT BVF på en exklusiv basis till 20:e oktober och icke-exklusiv basis till 20:e april 2019.

 

Om BONESUPPORT™

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner orsakade av diabetes.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 %.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

Dessutom letar BONESUPPORT efter externa möjligheter att utöka produktutbudet i USA och har ett strategiskt avtal med Collagen Matrix Inc. för att marknadsföra och distribuera produkter som kompletterar CERAMENT BVF.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com.

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.

CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För mer information kontakta:

BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, VD

+46 (0) 46 286 53 70

 

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

 

Citigate Dewe Rogerson

David Dible

+44 (0)20 7282 1022 bonesupport@citigatedewerogerson.com

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018 kl.08.30 CET.