BONESUPPORT HOLDING AB tecknar avtal gällande rörelsekredit om 60 MSEK

Lund, Sverige, 12:00 CET, 31 januari 2020 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador meddelade idag att bolaget har tecknat avtal med Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) om en rörelsekredit på upp till 60 miljoner kronor.

Rörelsekrediten består av en checkräkningskredit med säkerhet i företagsinteckningar och villkor som ligger i linje med tidigare kommunicerade tillväxtmål, s k kovenanter. Den nya rörelsekrediten löper på tolv plus tolv månader och stärker BONESUPPORTs handlingsutrymme att fullfölja fortsatt tillväxtstrategi.

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval–ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

För ytterligare information kontakta:
BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

www.cordcom.se

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 kl. 12:00 CET.