BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Q1 2019 Delårsrapport – inbjudan till konferenssamtal och webbsändning

Lund, Sverige, 08.00 CET, 25 april 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin delårsrapport  Q1 2019, torsdagen den 2 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag
kl. 10.00 CET. BONESUPPORTs VD Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009270

SE: +46 850558365

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11695

 

 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2020. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 miljoner kronor.

Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

 

För ytterligare information kontakta: 

BONESUPPORT

Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

 

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70

Cord Communications

Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
www.cord.se