BONESUPPORT Holding AB (publ) – Publicerar Q2 2021 delårsrapport

Lund, Sverige, 08:00 CEST, 15 juli 2021 – BONESUPPORT Holding AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det andra kvartalet 2021. 

58 % FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT I KONSTANT VALUTA

APRIL – JUNI 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 51,8 MSEK (36,2), en ökning med 43 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året (58 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 35 procent (56 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsökning med 55 procent (61 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 89,5 procent (86,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till -25,9 MSEK (-23,5).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,42 SEK (-0,41).

JANUARI – JUNI 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 21 procent (33 procent räknat i konstant valuta) och uppgick till 96,6 MSEK (79,6).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning på 27 procent (45 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsökning med 15 procent (19 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen uppgick till 89,1 procent (87,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till -45,6 MSEK (-52,7).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,74 SEK (-0,95).

”Begynnande återhämtning. Pandemin fortsatt en begränsande faktor.” Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • I april meddelade bolaget att bolaget tecknat avtal med Premier för syntetiskt implanterbara produkter. Premier är ett av de största inköpsnätverken i USA, med över 4 100 sjukhus i sitt nätverk.
 • I juni erhöll CERAMENT G kategorisering som ”breakthrough device” för indikationen trauma från den amerikanska läkemedelsmyndigheten, Food and Drug Administration (FDA).
 • Den sista patientuppföljningen i FORTIFY-studien genomfördes i slutet av juni.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Inget att rapportera.

 

För ytterligare information kontakta:
 

BONESUPPORT Holding AB
Emil Billbäck, vd
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87


www.cordcom.se

Denna information är sådan som BONESUPPORT Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021, kl. 08:00 CEST.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2020 totalt 181 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.