BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Publicerar Q2 2019 delårsrapport

Lund, Sverige, 08.00 CET, 25 juli 2019 – BONESUPPORT, listat på Nasdaq Stockholm – ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2019.

CERAMENT G OCH CERAMENT V VÄXER MED 64 PROCENT

“Den förändringsresa som inleddes under förra året går vidare i full takt. Jag ser utvecklingen under andra kvartalet som en ytterligare bekräftelse på att vår strategi fungerar. Den starka tillväxten för våra antibiotikafrisättande produkter CERAMENT G och V visar hur unik och uppskattad vår produktportfölj är. Den positiva utvecklingen i USA bekräftar att vår nya struktur har börjat leverera.”
Emil Billbäck, VD

APRIL – JUNI 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,3 MSEK (28,2), det omsättningsmässigt bästa kvartalet i bolagets historia och en ökning med 32 procent jämfört med föregående år. Segmentet Europe & Rest of World (EUROW) visade fortsatt stark tillväxt med 59 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen i USA visar en tillväxt på 6 procent jämfört med föregående år och en fortsatt sekventiell ökning med 28 procent från föregående kvartal.
 • CERAMENT G och CERAMENT V växte med 64 procent jämfört med motsvarande period 2018.
 • Bruttomarginalen uppgick till 86,5 procent (87,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -47,8 MSEK (-37,8) där den ökade förlusten främst förklaras av en jämförelsestörande post om 11,0 MSEK som belastat perioden.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning var -0,93 SEK (-0,75).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

 • Distributionsrättigheterna för den tidigare distributören i USA, Zimmer Biomet, upphörde i slutet av maj.
 • Perioden belastas av en jämförelsestörande post om 11 MSEK med en negativ effekt på rörelseresultatet. Den jämförelsestörande posten avser produktreturer från den tidigare amerikanska distributören, Zimmer Biomet.
 • Ett ytterligare GPO (Group Purchasing Organisation) avtal har tecknats i USA med Kaiser Permanente som har 690 vårdinrättningar, 39 sjukhus.
 • I april meddelades att Vikram Johri lämnar sin roll som GM & EVP Commercial Operations EUROW.
 • Årsstämman godkände ett aktierelaterat incitamentsprogram för anställda.
 • Årsstämman valde Lennart Johansson till ny styrelseordförande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Bolaget har beslutat att fokusera sin forskning och utveckling till CERAMENT plus bisfosfonat och CERAMENT plus DBM.

 

Kvartalsrapporten är tillgänglig via följande länkar nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us23/

Rapporten är tillgänglig på BONESUPPORTs hemsida från kl. 08.00 CET idag och presentationen från webbsändningen kommer bli uppladdad under dagen.

Konferenssamtal/webbsändning:

En presentation kommer att hållas idag kl. 13.00 CET och nås via telefon eller web. Presentationen hålls på engelska med möjlighet att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009274

SE: +46 856642695

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11696

Värdar: Emil Billbäck, VD, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta: 
BONESUPPORT

Emil Billbäck, VD
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70

Cord Communications

Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
www.cordcom.se

 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2020. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 miljoner kronor. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
25 juli kl. 08.00 CET.