BONESUPPORT HOLDING AB (PUBL) – Publicerar Q1 2020 delårsrapport

Lund, Sverige, 08.00 CET, 8 maj 2020 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador publicerar idag den finansiella rapporten för det första kvartalet 2020.

GOD TILLVÄXT MEN COVID-19 PÅVERKAR

”FDAs ’breakthrough device designation’ för CERAMENT G är ytterligare ett bevis på det unika terapeutiska värdet av våra antibiotikafrisättande produkter.” Emil Billbäck, CEO

JANUARI – MARS 2020

  • Nettoomsättningen ökade med 32 procent jämfört med föregående år och uppgick till 43,4 MSEK (32,8). I mars 2020 nådde covid-19 en pandemisk nivå och BONESUPPORT påverkades i såväl USA som i Europa av en nedgång i framförallt planerad kirurgi. Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en tillväxt med 4 procent jämfört med föregående år. Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 84 procent som en effekt av en övergång i distributionsmodell och en medföljande låg omsättning föregående år. För kvartalet rapporterades i NA en sekventiell minskning med 9 procent från föregående kvartal.
  • CERAMENT G och CERAMENT V växte med 2 procent jämfört med föregående år.
  • Bruttomarginalen uppgick till 88,7 procent (85,9). Ökad försäljning i NA har haft en positiv påverkan på bruttoresultatet.
  • Rörelseresultatet uppgick till -29,2 MSEK (-39,0).
  • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,56 SEK (-0,75).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

  • Den 31 januari tecknade bolaget ett avtal med Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) om en rörelsekredit på upp till 60 miljoner kronor.
  • BONESUPPORT meddelade i februari att Patrick O’Donnell lämnar sin roll som GM & EVP Commercial Operations NA.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • I april meddelade BONESUPPORT att försäljningen första halvåret 2020 förväntas påverkas negativt av covid-19-utbrottet.
  • BONESUPPORT meddelade i april att bolaget lämnat in en De Novo-ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för att erhålla ett marknadsgodkännande för bolagets antibiotikafrisättande produkt CERAMENT G. Ansökan gäller för indikationen osteomyelit (beninfektion) och kan potentiellt leda till ett godkännande i slutet av 2020.
  • BONESUPPORT meddelade i april att Michael Roth i juni tillträder som GM & EVP Commercial Operations NA.

 

För ytterligare information kontakta:
BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

www.cordcom.se

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 08.00 CET.