BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Publicerar Q1 2019 delårsrapport

Lund, Sverige, 08.00 CET, 2 maj 2019 –  BONESUPPORT HOLDING AB (publ), listat på Nasdaq Stockholm – ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019.

STARK TILLVÄXT FÖR CERAMENT G OCH CERAMENT V

“Det förändringsarbete som initierades under 2018 börjar visa resultat. Våra antibiotikafrisättande produkter växte med 54 procent i kvartalet och verksamheten visar på en signifikant förbättring. Vi fortsätter beslutsamt att exekvera vår strategi för tillväxt och marknadspenetration.”
Emil Billbäck, VD

JANUARI – MARS 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 32,8 MSEK (31,1), en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Segmentet Europa och resten av världen (EUROW) rapporterade fortsatt stark tillväxt med 41 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen i USA minskade med 28 procent jämfört med föregående år, men visade samtidigt en sekventiell ökning från 4,2 MSEK i det sista kvartalet 2018 till 11,5 MSEK i innevarande kvartal.
  • CERAMENT G och CERAMENT V växte med 54 procent jämfört med kvartal 1 2018.
  • Bruttomarginalen uppgick till 85,9 procent (82,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till -39,0 MSEK (-33,1).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning, var -0,75 (-0,67).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

  • Annelie Aava Vikner tillträdde den 1 mars positionen som Executive Vice President Global Marketing & Communications.
  • Under mars lanserades BONIFY, en demineraliserad benmatrix (DBM), i USA. Lanseringen är ett resultat av det strategiska samarbetet med MTF Biologics.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

I april meddelades att Vikram Johri lämnar sin roll som GM & EVP Commercial Operations EUROW.

 

 

Kvartalsrapporten är tillgänglig via följande länkar nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us23/

Rapporten är tillgänglig på BONESUPPORTs hemsida från kl. 08.00 CET idag och presentationen från webbsändningen kommer bli uppladdad under dagen.

Konferenssamtal/webbsändning:

En presentation kommer framföras idag kl. 10.00 CET och nås via telefon eller web. Presentationen hålls på engelska med möjlighet att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009270

SE: +46 850558365

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11695

 

Värdar: Emil Billbäck, VD, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta: 

BONESUPPORT

Emil Billbäck, VD
+46 (0) 46 286 53 70

 

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70

Cord Communications

Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
www.cord.se

 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2020. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 miljoner kronor. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

 

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
2 maj kl. 08.00 CET.