BONESUPPORT Holding AB (publ) – Publicerar bokslutskommuniké 2021

Lund, Sverige, 08:00 CET, 17 februari 2022 – BONESUPPORT Holding AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2021. 

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT, TROTS OMIKRON-PÅVERKAN

OKTOBER – DECEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,4 MSEK (53,2), en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året (21 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 22 procent (30 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsökning med 8 procent (9 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 89,3 procent (89,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till -21,8 MSEK (-26,7).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,38 SEK (-0,43).

JANUARI – DECEMBER 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent (23 procent räknat i konstant valuta) och uppgick till 212,9 MSEK (180,9).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning på 22 procent (31 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsökning med 12 procent (13 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen uppgick till 89,1 procent (89,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -80,7 MSEK (-98,6).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -1,34 SEK (-1,72).

”Fortsatt stark försäljningsutveckling trots omikron-utbrott.” Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • I oktober lanserades ett kit med kanyl och guidningsrör för applikation och användning av CERAMENT vid skelettskador i nära anslutning till leder. Dessa produkter öppnar upp ett marknadssegment i USA om ytterligare ca 20 000 procedurer per år.
 • I december tillträdde Michael Wrang Mortensen den nyinrättade rollen som Executive Vice President (EVP) Research & Development (R&D) and Operations.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • I januari 2022 meddelade bolaget att ett distributionsavtal ingåtts med OrthoPediatrics Corp., en ledande aktör inom den ortopedisk pediatriska marknaden. Distributionssamarbetet utökar BONESUPPORTs marknadsaccess ytterligare eftersom det ger CERAMENT BVF tillgång till OrthoPediatrics nätverk av 250 barnsjukhus.

För ytterligare information kontakta:
 

BONESUPPORT Holding AB
Emil Billbäck, vd
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87


www.cordcom.se

Denna information är sådan som BONESUPPORT Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022, kl. 08:00 CET.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2021 totalt 213 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.