BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Publicerar bokslutskommuniké 2019

Lund, Sverige, 08.00 CET, 26 februari 2020 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador publicerar idag den finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2019.
PLATTFORM FÖR YTTERLIGARE TILLVÄXT

”Försäljningen i fjärde kvartalet om 46 miljoner kronor är återigen vår högsta någonsin. Försäljningen i USA var 23 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 26 procent, jämfört med tredje kvartalet. Försäljningen i Europa och resten av världen (EUROW) växte med 21 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018. Vår starka tillväxt i USA är mycket glädjande. Vi gick över till en ny distributionsstruktur i oktober 2018 och sedan dess bearbetar vi nu den amerikanska marknaden betydligt effektivare, både på bredden och på djupet.”
Emil Billbäck, CEO
OKTOBER – DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 100 procent jämfört med föregående år och uppgick till 46,2 MSEK (23,1). Segmentet EUROW rapporterade fortsatt stabil tillväxt med 21 procent jämfört med föregående år. Segmentet NA rapporterar en försäljningsökning med 454 procent som en effekt av övergång i distributionsmodell och en medföljande låg omsättning föregående år. För kvartalet rapporterades i USA en fortsatt sekventiell ökning med 26 procent från föregående kvartal.
 • CERAMENT G och CERAMENT V växte med 23 procent jämfört med kvartal 4 2018.
 • Bruttomarginalen uppgick till 88,9 procent (85,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till –38,6 MSEK (–45,0).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var –0,79 SEK (–0,88).

JANUARI – DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 61 procent jämfört med föregående år och uppgick till 155,5 MSEK (96,6). Segmentet EUROW rapporterade tillväxt med 40 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i USA rapporterade en ökning med 99 procent.
 • CERAMENT G och CERAMENT V växte med 45 procent jämfört med 2018.
 • Bruttomarginalen uppgick till 87,4 procent (84,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till –158,1 MSEK (–174,4).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var –3,10 SEK (–3,46).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

 • BONESUPPORT meddelade i november att Fergus MacLeod tillträder som General Manager & Executive Vice President Commercial Operations EUROW.
 • BONESUPPORT meddelade i december att CERTiFy–studien med CERAMENT BONE VOID FILLER blivit publicerad i Journal of Bone & Joint Surgery.
 • BONESUPPORT meddelade i december att Kristina Ingvar tillträder som Executive Vice President Quality Management & Regulatory Affairs i februari 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • BONESUPPORT meddelade i slutet av januari att bolaget tecknat ett avtal med Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) om en rörelsekredit på upp till 60 miljoner kronor.
 • BONESUPPORT meddelade den 12 februari att Patrick O’Donnell lämnar sin roll som GM & EVP Commercial Operations NA.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval–ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

För ytterligare information kontakta:
BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

www.cordcom.se

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 08.00 CET.