BONESUPPORT HOLDING AB (publ) publicerar Årsredovisning 2018

BONESUPPORTs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig som pdf på koncernens hemsida, www.bonesupport.com. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2020. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 miljoner kronor.
Besök gärna www.bonesupport.com för mer information. BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

 

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87

www.cordcom.se

Denna information är sådan som BONESUPPORT är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 april 2019, klockan 18:00 CET.