BONESUPPORT HOLDING AB (publ) lämnar Årsredovisning för 2019 och kommenterar effekter av COVID-19

Lund, Sverige, 15:00 CET, 3 april 2020 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar årsredovisning för 2019 och meddelar samtidigt att utbrottet av COVID-19 kommer att ha en ekonomisk inverkan på företaget under första halvåret 2020.

Den pågående COVID-19-epidemin har lett till tillfälliga anpassningar och omprioriteringar inom sjukvården, speciellt i de länder som drabbats hårt av viruset

I samband med att sjukhusen omfördelar resurser till intensivvårdsavdelningarna, får planerade operationer lägre prioritet och skjuts därför upp. Ej planerade förfaranden som akut ortopedisk kirurgi för trauma eller allvarliga beninfektioner påverkas mindre, men BONESUPPORT förutspår lägre försäljning under första halvåret 2020 som en direkt påverkan av COVID-19-utbrottet. Påverkan på försäljningen för helåret 2020 är oförutsägbar.

BONESUPPORT följer noga utvecklingen av COVID-19 samt dess påverkan. Företaget har tagit proaktiva åtgärder för att minimera risken för företagets anställda samt för att säkerställa verksamheten.

BONESUPPORTs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig som pdf på koncernens hemsida, www.bonesupport.com. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 kl. 15:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

www.cordcom.se

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.