BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Delårsrapport 07 11 18

januari – september 2018

Lund, Sverige, 08.00 CET, 7 november 2018 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, avger sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018.

Framgångsrik etablering av ny distributionsstruktur i USA
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,2 MSEK (32,7), en minskning med 56%. Till följd av vår uppsägning i maj av distributionsavtalet för USA skedde som förväntat ingen försäljning i segmentet North America under kvartalet. Segmentet Europe and ROW ökade med 29%
 • Bruttomarginalen uppgick till 91,0% (87,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -57,1 MSEK (-20,1)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning, var -1,13 SEK (-0,47)

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 73,5 MSEK (102,3), en minskning med 28%. Segmentet Europe and ROW ökade med 19% och försäljningen i segmentet North America minskade med 54%
 • Bruttomarginalen uppgick till 85,9% (87,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till -128,1 MSEK (-65,9)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning, var -2,55 SEK (-2,13)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER

 • Michael Diefenbeck, CMO, övertog 18 juli ansvaret för R&D och Clinical Affairs
 • Bolaget anställde Håkan Johansson som ny CFO, med tillträde under kvartal 4 2018
 • Bolaget skrev avtal med MTF Biologics om distributionsrättigheter för två DBM-produkter för att utöka och stärka produktutbudet i USA

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Zimmer Biomets exklusivitet för CERAMENT BVF i USA upphörde 20 oktober 2018 och BONESUPPORTs nya distributörsnätverk, med för närvarande 25 oberoende distributörer, startade försäljningen av CERAMENT BVF den 22 oktober 2018

“Förberedelserna och verkställandet av vår tillväxtstrategi fortsätter enligt plan och vi ser med stor tillförsikt på de möjligheter till stark tillväxt som nu har skapats med den nya distributionsstrukturen i USA och pågående förstärkning av säljorganisationen i Europa”

Emil Billbäck, VD

 

Hela kvartalsrapporten är tillgänglig via följande länk nedan:
Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/del%c3%a5rsrapporter-2018/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/duplicate-of-del%c3%a5rsrapporter-201812/


Konferenssamtal/webbsändning

Företaget kommer hålla ett konferenssamtal och en webbsändning idag kl. 10.00.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:
UK: +442030089804
SE: +46856642662
US: +18558315948

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://tv.streamfabriken.com/bonesupport-q3-2018

Värdar: Emil Billbäck, CEO, och Björn Westberg, CFO

 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området ortobiologi baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel.

BONESUPPORTs biokeramiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes), orto-onkologi, fot- och fotledsoperationer.

 

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 45 %.

För tillfället genomför BONESUPPORT två viktiga kliniska studier för att generera data som visar kliniska och hälsoekonomiska fördelar med produkterna. Första studien är CERTiFy, som jämför CERAMENT BVF med autograft, vilket är det vanligaste sättet att behandla hålrum i ben på. De första resultaten från studien förväntas bli tillgängliga i slutet på 2018. FORTIFY-studien utvärderar CERAMENT Gs förmåga att förbättra rådande behandlingsstandard av patienter med öppen tibia-platåfraktur. Studiens primära endpoint innefattar frånvaron av djup infektion vid frakturstället samt reducering av antalet sekundära procedurer för att läka frakturen. Data från studien kommer att ingå i Pre market approval-ansökan till FDA 2020.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på att utöka användningen av sin CERAMENT-teknologi till ytterligare indikationer genom kombination av olika läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater utformade för att främja bentillväxt.

Komplementärt till utvecklingsarbetet förbereder BONESUPPORT att utöka sitt produktutbud i USA och har därmed ingått strategiska avtal med Collagen Matrix Inc. och MTF Biologics för att distribuera produkter som kompletterar CERAMENT BVF.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på www.bonesupport.com.

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.

CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO

+46 (0) 46 286 53 70

Citigate Dewe Rogerson
Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir
+44 (0)20 7282 1022

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 08.00 CET.