BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Delårsrapport Q2 2020 – inbjudan till konferenssamtal och webbsändning

Lund, Sverige, 08.00 CET, 9 juli 2020 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar sin delårsrapport för Q2 2020, den 17 juli kl. 08.00 CET.

Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag kl. 11.00 CET. BONESUPPORTs VD Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att presentera resultaten och svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska.

 

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333 000 804, PIN: 85994259#

SE: +46 8 505 583 68

US: +1 8338 230 589

 

Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande webblänk:

https://tv.streamfabriken.com/bonesupport-q2-2020
För ytterligare information kontakta:
BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70
/">

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87
/">
www.cordcom.se

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT™ (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniskastudier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.